Duurzamere natuur in Westland

Startavond naar een duurzamere natuur in Westland

Afdeling Westland van Natuurlijk Delfland nodigt een ieder uit om naar de startavond te komen tot een duurzamere natuur in Westland. Deze bijeenkomst is op 16 september, 20:00 – 22:00 uur in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47, Naaldwijk.

Op deze avond willen we deze en andere ideeën met elkaar bespreken en een plan maken wat een ieder kan bijdragen. Want dat laatste is essentieel.

Aanmelding is verplicht wegens corona en de beperkte beschikbare ruimte (maximaal 20 personen). Stuur een email aan medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com

Mensen en organisaties die deze avond niet kunnen en toch belangstelling hebben worden verzocht te reageren. Want de natuur in Westland is dat het waard.

Westland is een regio waarin de natuur sterk onder druk staat, door verstedelijk, verglazing, verstening. Natuurlijk Delfland zoekt inwoners die samen met ons naar meer natuur en meer bewustzijn voor de natuur streven.

Wij denken aan stimulering van huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen, groenere tuinen, bomen. Op deze avond willen we deze en andere ideeën met elkaar bespreken en een plan maken wat een ieder kan bijdragen. Want dat laatste is essentieel.

Datum & tijd
do 16 september 2021 van 20:00 tot 22:00
Vertrekplaats

Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47, Naaldwijk