Excursie rugstreeppad

In het kader van de actie Behoud duinvallei Watergat organiseren de Bewonersgroep Monster Noord en Natuurlijk Delfland op 1 juni een excursie naar de rugstreeppadden.

De excursie start om 22:00 uur in Monster. Meld je aan via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com.

Na aanmelding volgt een bevestiging met het verzamelpunt.

De rugstreeppad is een schuwe en nachtactief soort die zich overdag verstopt in de strooisellaag, onder stenen, in een konijnenhol of in een zelf gegraven holletje. In de schemering wordt de pad actief en gaat op jacht.

De rugstreeppad staat op de Rode lijst geclassificeerd als ‘gevoelig’. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming.

Deze wet zegt dat het is verboden rugstreeppadden te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van rugstreeppadden te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren.

Natuurlijk Delfland en de bewonersgroep zijn een gerechtelijke procedure gestart, lees hier meer over: https://delfland.knnv.nl/beroep-watergat/

en teken de petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl

Datum & tijd
di 1 juni 2021 van 22:00 tot 23:00
Vertrekplaats

Monster. Na aanmelden krijg je precieze locatie.