Inventariseren km-hok

Voor Floron inventariseert Natuurlijk Delfland de planten en bomen per kilometerhok. De gegevens komen terecht in de landelijke database NDFF. Voor heel Nederland zijn verspreidingskaarten te zien per soort in de verspreidingsatlas. Om deel te nemen is enige ervaring wel gewenst.

Datum & tijd
vr 7 oktober 2022 van 13:00 tot 16:00
Vertrekplaats

Inventariseren km-hok in Maasland 373414 78/439. Start vanaf de Prinses Beatrixlaan kruising met de Prinses Irenelaan.