Petitie Polder Pasgeld

Petitie Houd polder Pasgeld open en groen aanbieden

De werkgroep Pasgeld, Natuurlijk Delfland en de KNNV afd. Den Haag bieden op

30 september om 20.00 uur de handtekeningen aan van de petitie Houd polder Pasgeld open en groen. De handtekeningen worden voorafgaand aan de raadsvergadering aangeboden.

Bewoners die deze overhandiging willen meemaken worden van harte uitgenodigd om naar het gemeentehuis op het Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk te komen waar we verzamelen om 19.30 uur.

Hiermee wordt steun betuigd aan het aanbieden van de petitie en kan kennis genomen worden hoe de wethouder reageert.

Ook zal in de aanbieding aandacht besteed worden aan het alternatieve plan landschapspark Pasgeld. als daadwerkelijk integraal en realistisch “planalternatief” voor héél Rijswijk. Eisen vanuit ecologie, klimaat, water, groene ruimte, gezondheid, schone lucht, recreatie en wonen zijn hierin opgenomen.

Eén van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is Pasgeld. Van oudsher maakt Pasgeld deel uit van de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Grenzend aan het Elzenburgerbos zie je het slagenlandschap. Dit is weidelandschap dat er nog hetzelfde uitziet als in de middeleeuwen. Als één van de weinige gebieden langs de Vliet ziet de wandelaar of schipper er, naast een paar oude karakteristieke huizen, vooral veel groen. Maar ook in Pasgeld rukt de verstedelijking op. De nabij gelegen wijk Sion is in 10 jaar veranderd van tuindersgebied naar woonwijk. Voor grote delen van de aangrenzende wijk ’t Haantje geldt hetzelfde. De volgende stap lijkt Pasgeld te zijn. Als dit gebied ook wordt volgebouwd gaat een historisch en groen gebied verloren voor volgende generaties. De schade die aangericht wordt door Pasgeld te bebouwen is onomkeerbaar. Het zal ten koste gaan van: biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie.

Datum & tijd
do 30 september 2021 om 20:00
Vertrekplaats

Gemeentehuis op het Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk