Contact uitgebreid

Natuurlijk Delfland

Postbus 133

2600 AC DELFT

Email:             NatuurlijkDelfland@knnv.nl

website:         delfland.knnv.nl

X:                    KNNVafdDelfland

Facebook:      KNNV-afdeling-Delfland

instagram:     knnvafdelingdelfland

Youtube:        klik hier

Bank: NL69 TRIO 0776 4967 94

t.n.v. Natuurlijk Delfland te DELFT

opgericht 30 mei 1985

KvK: 40 39 85 59

Bestuur

voorzitter: vacant

secretaris: Cor Nonhof  015 – 213 86 57

penningmeester: Piet Makkes, 06 – 53 81 6710

secretaris Natuurstudie: Cor Nonhof

secretaris Natuureducatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42

secretaris Natuurbescherming: Vacature

lid:       Ondine Kloppenburg, 06 – 24 28 05 10

lid:       Annemarieke Grinwis, 06 – 38 28 29 38

Ledenadministratie

Els Huijvenaar, ledenadministratie@delfland.knnv.nl

Contributie 2024: gewoon lid € 33,25; jeugdlid (tot 25 jaar) € 17,75; abonnee en huisgenootlid € 13,50

Opzeggen voor 1 november

Adreswijzigingen e.d. per brief of email, zie boven

Vertegenwoordigers

Adviesraad Arboretum-Heempark: Annemarieke Grinwis, 06 – 38 28 29 38

Coöperatie Schiezone: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

KNNV Z-Holland: Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742

Lezingen: Jos van Koppen, 015 – 213 50 01

Pijnacker-Nootdorp: Harry Hendriks, 015 – 361 0208

Platform Groen Delft: Huub van ’t Hart 015 – 262 27 79

Platform Groen Rijswijk: Huub van ‘t Hart

Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust: Jeannine Engels 0174 – 21 37 28

Werkgroepen

Natuurstudie: Cor Nonhof, studie@delfland.knnv.nl

Educatie: Marijke Heijne, educatie@delfland.knnv.nl

Natuurbescherming en -ontwikkeling:

Huub van ’t Hart, bescherming@delfland.knnv.nl

Teams

Bomen: bomen@delfland.knnv.nl

Boomgaarden: bescherming@delfland.knnv.nl

Kinderboerderij Natuurlijk Bijentuin: Nicoline Veenendaal, 06 – 43 76 90 71

Kinderboerderij Natuurlijk Natuurbeheer: Els Huijvenaar, 015 – 261 73 85

Gierzwaluwen Westland, Natuurlijk: Marco Verschoor, 06 – 21 95 58 33

Groene Strand Natuurlijk: medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com

Heemtuin Molenvlietpark Natuurlijk: ondine-natuurlijk@caiway.net

Knotten (wilgen): bescherming@delfland.knnv.nl

Natuurlijk Westland: natuurlijkwestland@knnv.nl

Paddenstoelen Natuurlijk: André Jongeling, paddenstoelen@delfland.knnv.nl

Paddentrek Natuurlijk: NatuurlijkDelfland@knnv.nl

Planten Natuurlijk: Cor Nonhof, studie@delfland.knnv.nl

Reuzenberenklauw steken: NatuurlijkDelfland@knnv.nl

Ringslangen Natuurlijk: natuurlijkdelfland@knnv.nl

Stinzentuin Natuurlijk: Hans Verhagen, 0174 – 42 12 55

Slechtvalk Natuurlijk: Arnaud van den Berg, slechtvalk@delfland.knnv.nl

Vissen Natuurlijk: Frank Herfs, vissen@delfland.knnv.nl

Water Natuurlijk: Marijke Heijne, educatie@delfland.knnv.nl

Zoogdieren Natuurlijk: Marijke Heijne, zoogdieren@delfland.knnv.nl

Coördinatoren

Afdelingsbibliotheek: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

afdelingswinkel: natuurlijkdelfland@knnv.nl

Beheerder Melarium: Marijke Heijne 06 – 13 07 0714

Groene Pit Natuurlijk: groenepit@delfland.knnv.nl

Leesmap: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

Redactie Veldbericht: natuurlijkdelfland@knnv.nl

Tentoonstelling verhuur: Frenk van der Vliet 015 – 369 98 90

Landelijke adressen

KNNV bureau, bureau@knnv.nl

Landelijke vertrouwenspersoon: Tineke Hirschler, WILP, 06 – 16 40 68 65