Contact uitgebreid

Natuurlijk Delfland

Postbus 133

2600 AC DELFT

NatuurlijkDelfland@knnv.nl

website: delfland.knnv.nl

Twitter: KNNVafdDelfland

Facebook: KNNV-afdeling-Delfland

instagram: knnvafdelingdelfland

Bank: NL69 TRIO 0776 4967 94

t.n.v. Natuurlijk Delfland te DELFT

opgericht 30 mei 1985

KvK: 40 39 85 59

Bestuur

  • voorzitter: Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42
  • secretaris: Cor Nonhof
  • penningmeester: Cor Nonhof
  • secretaris Natuurstudie: Cor Nonhof 015 – 213 86 57
  • secretaris Natuureducatie: Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42
  • secretaris Natuurbescherming: Vacature

Ledenadministratie

Els Huijvenaar ledenadministratie@delfland.knnv.nl

Contributie 2023

  • gewoon lid € 32,25
  • jeugdlid, tot 25 jaar € 17,25
  • abonnee en huisgenootlid € 13,25

Opzeggen voor 1 november

Adreswijzigingen e.d. per brief of email, zie boven

Vertegenwoordigers

Adviesraad Arboretum-Heempark: Frans Coppens 015 – 256 86 65

Coöperatie Schiezone: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

KNNV Zuid-Holland: Geert van Poelgeest 06 – 33 00 17 42

Lezingen: Jos van Koppen, 015 – 213 50 01

Pijnacker-Nootdorp: Harry Hendriks, 015 – 361 02 08

Platform Groen Delft: Huub van ’t Hart 015 – 262 27 79

Platform Groen Rijswijk: Huub van ‘t Hart

Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust: Jeannine Engels 0174 – 21 37 28

Werkgroepen (coördinatoren)

Natuurstudie: Cor Nonhof, studie@delfland.knnv.nl

Educatie: Marijke Heijne, educatie@delfland.knnv.nl

Natuurbescherming en -ontwikkeling: Huub van ’t Hart, bescherming@delfland.knnv.nl

Teams

Bescherm de bomen: Vacature

Boomgaarden: bescherming@delfland.knnv.nl

Kinderboerderij Natuurlijk Bijentuin: Nicoline Veenendaal, 06 – 43 76 90 71

Kinderboerderij Natuurlijk Natuurbeheer: Els Huijvenaar, 015 – 261 73 85

Groene Strand Natuurlijk: medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com

Heemtuin Molenvlietpark Natuurlijk: ondine-natuurlijk@caiway.net

Knotten (wilgen): bescherming@delfland.knnv.nl

Natuurlijk Westland: natuurlijkwestland@knnv.nl

Paddenstoelen Natuurlijk: André Jongeling, paddenstoelen@delfland.knnv.nl

Paddentrek Natuurlijk: NatuurlijkDelfland@knnv.nl

Planten Natuurlijk: Cor Nonhof, studie@delfland.knnv.nl

Reuzenberenklauw steken: NatuurlijkDelfland@knnv.nl

Slechtvalk Natuurlijk: slechtvalk@delfland.knnv.nl

Ringslangen Natuurlijk: vacature

Vissen Natuurlijk: Frank Herfs, vissen@delfland.knnv.nl

Water Natuurlijk: Marijke Heijne, educatie@delfland.knnv.nl

Zoogdieren Natuurlijk: Marijke Heijne, zoogdieren@delfland.knnv.nl

Coördinatoren

Afdelingsbibliotheek: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

afdelingswinkel: natuurlijkdelfland@knnv.nl

Beheerder Melarium: Marijke Heijne 06 – 13 07 07 14

Leesmap: Cor Nonhof 015 – 213 86 57

Redactie Veldbericht: natuurlijkdelfland@knnv.nl

Tentoonstelling verhuur: Frenk van der Vliet 015 – 369 98 90

Landelijke adressen

KNNV bureau, bureau@knnv.nl

landelijke vertrouwenspersoon: Tineke Hirschler, WILP, 06 – 16 40 68 65