Contact uitgebreid

Natuurlijk Delfland
Postbus 133, 2600 AC  DELFT
afdelingDelfland@knnv.nl
www.knnv.nl/afdelingDelfland
http://twitter.com/#!/KNNVafdDelfland
https://www.facebook.com/pages/KNNV-afdeling-Delfland/524367307641359

NL69 TRIO 0776 4967 94 t.n.v. Natuurlijk Delfland
Opgericht 30 mei 1985
KvK: 40 39 85 59

Bestuur

  • Voorzitter: Geert van Poelgeest 06 – 33 00 1742
  • Secretaris: Kees van der Kraan, 06 – 20 37 60 42
  • Penningmeester: Cor Nonhof, 015 – 213 86 57
  • Secretaris Natuurstudie: Cor Nonhof, 015 – 213 86 57
  • secretaris Natuureducatie: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42
  • secretaris Natuurbescherming: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79

Werkgroepen

Ledenadministratie

Els Huijvenaar ledenadministratie@delfland.knnv.nl

Contributie 2021

  • gewoon lid: € 31,50
  • abonnee en huisgenootlid: € 12,75
  • jeugdlid, tot 25 jaar: € 16,75

Opzeggen voor 1 november

Adreswijzigingen e.d. per brief of email, zie boven

Vertegenwoordigers

Commissie Arboretum-Heempark: Frans Coppens, 015 – 256 86 65

Coöperatie Schiezone: Cor Nonhof, 015 – 213 86 57

Delft Platform Groen: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79 en Cor Nonhof, 015 – 213 86 57

Eco Werkgroep Lansingerland: Alexandra van Dorssen, 010 – 888 94 16

KNNV, gewest Zuid-Holland: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42

Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp: Harry Hendriks, 015 – 361 02 08

Werkgroep Bescherm de Westlandse Kust: Jeaninne Engels, 0174 – 21 3 7 28

Platform Groen in Rijswijk: Pieter van der Brugge, 070 – 390 28 40

Studiegroepen

Korstmossen: Karel Gort, korstmossen@delfland.knnv.nl

Planten: Cor Nonhof, planten@delfland.knnv.nl

Vissen: Frank Herfs, vissen@delfland.knnv.nl

Water: Marijke Heijne, water@delfland.knnv.nl

Zoogdieren: Marijke Heijne, zoogdieren@delfland.knnv.nl

Coördinatoren

Afdelingsbibliotheek: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79

Beheerder Melarium: Marijke Heijne, 06 – 13 07 07 14

Afdelingswinkel: afdelingDelfland@knnv.nl

Leesmap: Cor Nonhof, 015 – 213 86 57

Redactie Veldbericht: afdelingDelfland@knnv.nl

Tentoonstelling verhuur: Frenk van der Vliet, 015 – 369 98 90

Contactpersonen

Delfgauw: Harry Hendriks, 015 – 361 02 08

Delft Buitenhof: vacant

Delft Centrum: Cor Nonhof, 015 – 213 86 57

Delft Kerkpolder: André Jongeling, 015 – 256 31 47

Delft Tanthof: Geert van Poelgeest, 06 – 33 00 17 42

Lansingerland: Alexandra van Dorssen, 010 – 888 94 16

Midden-Delfland: Els Huijvenaar, 015 – 261 73 85

Nootdorp: vacant

Pijnacker: Harry Hendriks, 015 – 361 02 08

Westland: Jacqueline de Boer, 0174 – 63 12 30

Ypenburg: vacant

Coördinatie: Huub van ’t Hart, 015 – 262 27 79