Terug naar Kennisbank

Groene parels Delft

Inventarisatie en waardestelling cultuurhistorisch groen tot 1940 Een verzicht van zestien historisch waardevolle groene parels in Delft.

Het zijn zestien groengebieden die vóór de oorlog zijn aangelegd. In dit rapport worden per locatie de geschiedenis en groene structuren en elementen beschreven en gewaardeerd die onderdeel uitmaken van de oorspronkelijke aanleg. Ook de veranderingen in de tijd zijn beschreven. Doel van deze beschrijving is de verschillende waarden die deze parels bezitten inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij onder andere om de cultuurhistorische betekenis voor de stad, de ruimtelijke waarden, de zeldzaamheid en de typologie van het ontwerp. Op basis hiervan kan een selectie worden gemaakt van gebieden die als groenmonument of cultuurhistorisch waardevolle groen- of waterstructuur kunnen worden aangewezen. Zo kunnen deze groene parels bij nieuwe ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen beter beschermd, in stand gehouden en zelfs versterkt worden. De beschrijving van de geschiedenis en ontwikkeling van het groen door de tijd geeft tevens nieuwe gezichtspunten die als inspiratie kunnen dienen bij de versterking van de stedelijke en monumentale groenstructuren van de stad.

Groene Parels(10 MB)

Kenmerken

Datum 2009 / 12
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Landschap