Terug naar Kennisbank

Inventarisatie HHDelfland 2007

In het najaar van 2006 hebben de KNNV afd. Regio Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland gesproken over een onderzoek van kaden en bergboezems. Het doel was om twee kaden en twee waterbergingen te onderzoeken. De kade langs de Oostgaag wordt volgens het standaard beheer onderhouden. Die langs de Berkelse Zweth is met een kruidenrijk mengsel ingezaaid. De berging De Lepelaar is als eerste in 1997-1998 natuurvriendelijk ingericht en de Wollebrand is net in 2005 ingericht.

Verslag Hoogheemraadschap(4 MB)

Kenmerken

Datum 2007 / 12
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur C.J. Nonhof
Thema Geen