Terug naar Kennisbank

Jan de Oudenpark

Huub van ’t Hart (secretaris Natuurbescherming) en Arnoud van den Berg (bewoner Wippolder, KNNV-lid en voorzitter IVN Delft) hebben een quickscan opgesteld van het Jan de Oudepark in Delft. Deze quickscan is 5 sept 2022 besproken in het Platform Groen Delft. Wethouder openbare ruimte Frank van Vliet was aanwezig. In de quickscan staat een overzicht van de belangrijkste natuurwaarden van het park met vleermuizen (waaronder de watervleermuis en de laatvlieger), roofvogels (waaronder buizerd, havik en sperwer en voorheen ook bosuilen) en insecten. Projectontwikkelaar Steenvlinder wil naast de al bestaande Pauwmolenflat nog een dergelijke omvangrijke flat hier in de ecozone van het park neerzetten. Natuurlijk Delfland heeft al op 2 februariv 2022 in een brief aan de gemeente gereageerd. De belangvereniging TU Noord heeft daarna een verzoek om informatie ingediend. Beide brieven zijn onbeantwoord gebleven. TU Noord heeft nu de Nationale Ombudsman ingeschakeld om bij de gemeente aan te dringen op een antwoord. Ontwikkelaar Steenvlinder, waar oud-wethouder van Den Haag Marnix Norder actief is, heeft om een gesprek met Natuurlijk Delfland en TU Noord gevraagd. Dit gesprek gaat pas plaatsvinden na beantwoording van de brieven van Natuurlijk Delfland en TU Noord. De gemeente dient daar als bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening bij aanwezig te zijn.

Quick scan Jan de Oudepark.docx(649 KB)

Kenmerken

Datum 2022 / 09
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen