Terug naar Kennisbank

Natuur in de wijk

Sinds corona is er meer interesse voor de natuur in de stad. Maar op zijn best zien we de natuur nog steeds als een gelijk belang als werk, huisvesting, mobiliteit, sport enz. Daarmee gaan we het niet redden. Zet de natuur op de eerste plaats, i.p.v. als één van de belangen. Werk natuurinclusief, bouw natuurinclusief en leef natuurinclusief.
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Onze visie is samenleven met de natuur.
Het belang van de natuur is er één van schaal; van de individuele bescherming tot en met landschapsbescherming. Al deze schalen zijn zowel voor de natuur als voor de mens van groot belang. Want de natuur geeft rust, schone lucht, stilte, soortenrijkdom, schoon water, ritme, materialen en voedsel. Natuur in de wijk zorgt daarmee voor een gezonde en aangename leefomgeving, zowel voor plant, dier als mens. Zeker als we binnen het ecologisch draagvlak van een gebied blijven.
over de natuur in de stad

Natuur in de wijk 2022(90 KB)

Kenmerken

Datum 2022 / 02
Afdeling Delfland
Publicatie Artikel
Thema Geen