Terug naar Kennisbank

Woudlaag in Delfland

In Delfland neemt de woudlaag (van Van Liere) een belangrijke plaats in tussen de vaktermen die archeologen hanteren. Het is een laklaag die als gidslaag dient om voor de nabijheid van Romeinse vondsten te waarschuwen. De term woudlaag en de verwijzing naar Van Liere zit in het collectieve geheugen van de archeologen, zoals de literatuur over opgravingen in de regio laat zien. Maar wat de laklaag precies is en of Van Liere wel de naamgever is, is met raadselen omgeven. Hier wordt een poging gedaan om helderheid te brengen door alle aspecten van de woudlaag te belichten. Er zijn eerder onderzoekers geweest die hun twijfels hebben geuit, maar geen gaat daarover in detail of heeft het bij het rechte eind met een alternatieve verklaring.

Een goed begrip van wat de woudlaag is, is van belang omdat de kartering daarvan de scheiding tussen pré en post Romeinse sedimentaties aangeeft. Er zijn twijfels of de Geologische kaart van Nederland die wel goed weergeeft.

Woudlaag in Delfland v3(2 MB)

Kenmerken

Datum 2021 / 08
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Auteur C.J. Nonhof
Thema Geologie