Actie Welgelegen

Actie Welgelegen, laat het geen verleden tijd zijn!

Natuurlijk Delfland organiseert samen met belanghebbenden van het landgoed Welgelegen in Rijswijk de actie Welgelegen, laat het geen verleden tijd zijn!

Hiervoor is er een petitie gestart, ondersteun deze actie met een handtekening

https://parkwelgelegen.petities.nl/

Wat is er aan de hand?

Het tennispark Welgelegen hoek Julialaantje / Laan te Blootinghe in Rijswijk heeft een vergunning aangevraagd voor uitbereiding van horecamogelijkheden, meer terrassen en verruiming van de openingstijden tot 1 uur ‘s nachts.

Dit betekent meer geluidsoverlast door de padelbanen;

overbelasting van parkeerplaatsen in de omgeving;

grote geluidshinder door de toestroom van mensen tot diep in de nacht;

de biodiversiteit wordt aangetast: fauna wordt verstoord door geluids- en lichthinder, vele vogels en vleermuizen zijn al verdwenen.

Er is geen sprake meer van enkel sport, maar van een trekpleister voor onrust, hinder en verstoring van woongenot.

Natuurlijk Delfland en belanghebbenden van het landgoed Welgelegen kiezen voor rust, veiligheid voor mens en dier, behoud park Welgelegen en zeggen tegen de gemeente Rijswijk sta de uitbreiding niet toe.

Het tennispark verandert van een tennispark met ondergeschikte horeca in een padelbanenbedrijf met evenementenhal. Een dergelijke activiteit hoort qua overlast van verlichting, geluid, parkeren en gebrekkige biodiversiteit niet langer thuis in de Rijswijkse Landgoederenzone maar op een kantorenpark of industrieterrein. Aanvullende bezwaren zijn nu ingediend met nieuw beleid uit het provinciale rapport Toekomstbeeld Vlietzone. De provincie wijst de Landgoederenzone, waar park Welgelegen onderdeel van uitmaakt, aan met de volgende opdracht: “Landgoederenzone Rijswijk ontwikkelen tot een oase van groen en rust.”