Baggeren in Tanthof

Er wordt gebaggerd in de Delftse wijk Tanthof door het Hoogheemraadschap. Heel merkwaardig om dit in deze periode van het jaar te doen wanneer de dieren zich voortplanten; dit is de kwetsbaarste periode van het jaar voor de natuur.

Natuurlijk Delfland heeft contact gehad met het Hoogheemraadschap van Delfland. Afspraak is dat dit de laatste keer is geweest voor heel het waterschap. In het nieuwe bestek zal niet meer in het broedseizoen gebaggerd worden. Het argument dat er dit jaar toch in het broedseizoen is gebaggerd is dat er achterstanden van corona moesten worden ingelopen en dat alles volgens ecologisch protocol onder begeleiding van ecologen is uitgevoerd. De reactie van Natuurlijk Delfland was dat corona geen reden is om het voorzorgsprincipe van de Wet natuurbescherming te overtreden. In 2024 zal Natuurlijk Delfland er direct bovenop zitten met handhavingsverzoeken bij omgevingsdienst en gemeenten als de afspraak niet wordt nagekomen.

Natuurlijk Delfland zit er ook over te dubben om dit landelijk te bewaken door alle KNNV-afdelingen (en andere natuurverenigingen) in te schakelen; want vogels en amfibieën moeten ieders zorg zijn.