Coalitievorming hoogheemraadschap

Natuurlijk Delfland schrok enorm van het bericht dat de twee leden die namens de fractie Natuurterreinen in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland zitten een behoudende coalitie aan de macht brengen.

De uitslag vraagt om een evenwichtige coalitie, gezien de uitslag van de verkiezingen

Het punt is dat de verkiezingsuitslag neerkomt om 13 zetels voor de behoudende partijen (BBB, JA21, Hart voor Nederland, SGP, CDA en VVD) en 13 zetels voor de progressieve partijen (Water Natuurlijk, AWP, PvdA, PvdD). En met behoudend en progressief bedoelen wij voor- of tegenstander zijn van maatregelen t.g.v. de natuur.

Daarnaast zijn er 4 geborgde zetels. Twee voor de LTO en twee voor de Natuurterreineigenaren (NM, ZHL, SBB). Dat de 2 LTO’ers voor de BBB-coalitie stemmen is niet onlogisch. Dat de 2 Natuurterreinen voor de BBB-coalitie stemmen is uiterst vreemd. NM en ZHL hebben opgeroepen om op natuurvriendelijke partijen te stemmen. Nu gaan hun geborgde vertegenwoordigers mee in de BBB-coalitie. Hoe bestaat het. De BBB, is voorstander van het zoveel mogelijk opheffen van de kleinere Natura2000-gebieden.

De progressieve partijen zijn buiten spel gezet.

De praktijk van de afgelopen jaren heeft laten zien dat de behoudende partijen het groene hart ontberen. De geluiden vanuit de BBB doen het ergste vrezen voor waterkwaliteit en stikstofdepositie.

Stuur een email aan:

Natuurmonumenten, lczuid-holland@natuurmonumenten.nl

NMD ZHL info@zuidhollandslandschap.nl

BEH SBB, hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl

Met de volgende tekst:

Mijn verzoek aan u als natuurbeheerders is: “Trek u terug uit deze coalitie!”. De verkiezingsuitslag is fifty/fifty. Dan moet er ook een fifty/fifty bestuur komen. Laten we het in de polder met elkaar doen.

Stuur een Cc aan: natuurlijkdelfland@knnv.nl