Dag- en nachtvlinders

Bij Natuurlijk Delfland zijn drie rapporten uitgekomen over de dagvlinders en nachtvlinders in het Abtswoudse bos en de nachtvlinders in het Woudtse bos.

Deze rapporten bevatten de gevonden soorten en adviezen voor het beheer van deze gebieden. De rapporten zijn geschreven door de vlinderkenner Leo Poot en aan te vragen via natuurlijkdelfland@knnv.nl.

Abtswoudse Bos

Er werden op de dagvlinder route totaal 1642 dagvlinders uit 20 soorten op naam gebracht. Dit is minder dan in seizoen 2021. Het algemene beeld is dat het Abtswoudse bos weinig stabiele vlinderpopulaties herbergt. De aantallen van de dikkopjes zijn zo laag dat niet aangenomen mag worden dat er stabiele populaties voorkomen.

De aanbevelingen zijn, inzaaien klaversoorten en vlinderbloemigen, geen vergunning meer afgeven voor wedstrijden met jachthonden, geen honden uitlaatservices toelaten in zuidwestelijk deel (zgn. vlinderbiotoop), op strategische punten buddleja planten wat niet zo natuurlijk oogt maar het levert wel veel nectar en dat nodigt weer soorten uit zich te vestigen.

Abtswoudse bos

Bij de nachtvlinders (macro) werden in seizoen 2022, 1066 vlinders en 158 soorten uit 10 families gedetermineerd. Dit is aanzienlijk meer dan in seizoen 2021. De gunstige weersomstandigheden in voorjaar en minder verstoring door onderhoud in de locatie zijn de vermoedelijke oorzaken.

Bij de microvlinders werden 500 vlinders gedetermineerd, fors meer dan in 2021 wel werden minder soorten gevonden dan in 2021, 61 uit 13 families.

De bedreigingen zijn het achterstallig onderhoud waardoor waardplanten worden verdrongen en lichtvervuiling (lichtmasten sportvelden).

Ook de recreatiedruk en zeker de hondenuitlaat services zijn van negatieve invloed op de populaties. Het groot onderhoud in de sectoren 1 t/m 3 (poelen) heeft waarschijnlijk een negatief effect op de hoeveelheid soorten in seizoen 2023.

Woudtse bos

Bij de nachtvlinders (macro) werden in seizoen 2022, 805 vlinders en 134 soorten uit 9 families gedetermineerd. De aantallen en aantal soorten waren hoger vergeleken met seizoen 2021. Er werden 7 nog niet eerder in deze locatie waargenomen soorten gedetermineerd waarvan 1 bedreigd paarsbandspanner.

Bij de microvlinders werden 328 vlinders gedetermineerd en 42 soorten uit 10 families. De aantallen waren hoger en het aantal soorten lager vergeleken met seizoen 2021. In seizoen 2022 werd er niet specifiek naar minerende soorten gezocht in het najaar. Er werden 2 (in deze locatie) nog niet eerder waargenomen soorten gedetermineerd.

De bedreigingen: Lichtvervuiling, opslag braam, baggerslib, verruiging, stikstof depositie.