Dode bomen Westland

Dode bomen in Westland

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag uitgekomen van het onderzoek Dode bomen in Westland.

Naar aanleiding van meldingen van dode bomen die werden ontvangen in 2021 door Natuurlijk Delfland, is het onderzoek in dit rapport uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Jan Voogt, lid van het Team Bomen van Natuurlijk Delfland.

Tijdens het onderzoek naar de dode bomen werd de scoop vastgesteld. Het werkgebied van Natuurlijk Delfland omvat een groot gebied. Uit de ontvangen meldingen bleek dat er meerdere gebieden in de gemeente Westland werden genoemd waarin dode en slecht groeiende bomen aanwezig waren.

Het onderzoek gaat over bomen in de Zwethzone (Wateringen), Westlandroute in Naaldwijk, Duitslandlaan in De Lier, De Lier Watermolen, Naaldwijk Meester Jan Tuningstraat (speeltuin), Naaldwijk Vallumstraat, Maasdijk Vrouwe van Loonstraat en Van Beuningenstraat, Naaldwijk Bubonastraat, Naaldwijk De Dintel, Naaldwijk Piet Struijkweg.

De zwarte tupeloboom kan voor dit onderzoek symbool staan voor een grotere oorzaak van het slecht groeien dan wel dood gaan van jonge bomen. De zwarte tupeloboom is oorspronkelijk afkomstig uit Noord Amerika en groeit in moerassige gebieden. De droge omstandigheden die in Nederland de laatste jaren voorkomen hebben zeer waarschijnlijk een grote bijdragen geleverd aan de slechte groei.

Een tweede reden dat jonge bomen slecht groeien heeft te maken met de beschikking van de boom over voldoende water. Door de langere drogere periodes in het Nederlandse klimaat moeten de bomen langere tijd op droge grond staan. Vooral binnen de bebouwde kom geeft dit extra problemen. Jonge bomen met wortels die nog onvoldoende diep geworteld zijn zullen als eerst tekenen vertonen van droogte.

In dit onderzoek blijkt dat uitheemse boomsoorten veel voorkomen onder de dode en slecht groeiende bomen.

Het verslag bevat ook enkele aanbevelingen.

Bij het aanplanten van uitheemse boomsoorten is goed te onderzoeken of deze geschikt zijn voor het huidige Nederlandse klimaat.

Ten tweede is het voor de verbetering van de biodiversiteit goed om rekening te houden of de aan te planten uitheemse boomsoorten hier een goede bijdragen aanleveren.

Ten derde geniet het de voorkeur inheemse boomsoorten aan te planten. Deze boomsoorten zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit ook is tijdens dit onderzoek opgevallen dat jong aangeplante inheemse bomen goed kunnen groeien. Tijdens het onderzoek is een manier van bewatering opgevallen die gezien de staat van de bomen een goede invloed heeft op de groei van de bomen. Deze manier van bewatering wordt gedaan door middel van waterzakken.

Het rapport is aan te vragen via natuurlijkdelfland@knnv.nl.