Dode mus en grutto

FrieslandCampina, Rabobank en WWF hebben vanuit verschillende perspectieven een gezamenlijke ambitie tot biodiversiteitsherstel in de melkveehouderij. Zij hebben daartoe een Biodiversiteitsmeter voor de melkveehouderij opgesteld. Van de zes indicatoren voor de kwaliteit van de grasmat gaat er een over biodiversiteit: het percentage kruidenrijk grasland. Kruidenrijk grasland is blijvend grasland met een mix van minstens 4 soorten grassen en kruiden volgens hen. Ecologen noemen dit de groene leegte of een ecologische woestijn. Grasland kan van 1 tot 40 soorten grassen en kruiden bevatten en pas vanaf 15 soorten begint het waardevol te worden.

Op deze manier gaat de consument met een pak melk van FrieslandCampina en een goed gevoel over de biodiversiteit naar huis en een ongelooflijk dode mus en grutto. Deze monitor heeft niets te maken met biodiversiteit.

http://biodiversiteitsmonitormelkveehouderij.nl/docs/Biodiversiteitsmonitor_nederlands.pdf

W. Schippers, I. Bax & M. Gardenier, Ontwikkelen van kruidenrijk grasland.