Gierzwaluw in Westland

De gierzwaluwen zijn onderweg naar Westland

Natuurlijk Westland inventariseert alle plekken waar de gierzwaluw voorkomt. Laten we samen deze prachtige en nuttige diertjes redden. Want hun leefgebied staat onder druk. Inwoners die in de eigen wijk of dorp mee te helpen met het team Red de gierzwaluw kunnen zich opgeven via natuurlijkwestland@knnv.nl Er is een handleiding voor het inventariseren aanwezig.

De gierzwaluw is spoedig weer in Westland. Eind april worden de eersten verwacht, ze zijn al in Zuid-Frankrijk gezien. Het zijn brengers van de lente. We kunnen spoedig weer genieten van hun acrobatische vliegcapriolen en hun bijzondere geluid. Deze razendsnelle bijna zwarte 18 cm grote vogeltjes zijn dakbroeders, wat wil zeggen dat ze onder dakpannen of in spleten van gebouwen broeden. Er zijn ook speciale nestkasten die ze goedkeuren. Vorig jaar zijn 73 nesten in Westland gevonden. Wij willen dit jaar samen met de inwoners nog meer nesten vinden want het is een unieke en nuttige vogel. Wij registreren ze en nemen stappen om ze te beschermen. De aantallen lopen al jaren achteruit. Er is verlies van broekplekken door isolatie van woningen en verstening van de leefomgeving. In nieuwbouwwijken komen ze al niet meer voor, het ontbreekt daar aan ingebouwde neststenen. Ook daar wil Natuurlijk Westland aan werken zodat ze weer overal kunnen leven en hun kroost opvoeden. De nesten van gierzwaluwen zijn het hele jaar beschermd, dat ze wel 100 km per uur kunnen vliegen en dat een ouderpaar per dag wel 20.000 insecten vangt!