Gierzwaluw Telling Westland 2023

Net als vorig jaar organiseert Natuurlijk Delfland/ Westland dit jaar weer een telling van de nestplaatsen van gierzwaluwen in Westland.

Vorig jaar werden er net geen tweehonderd nestplaatsen gevonden dus  tweehonderd is het streefdoel voor dit jaar.

Iedereen met interesse voor deze fascinerende zomervogel kan mee doen. Je kunt met één van de ervaren tellers een keer mee lopen of zelf op zoek gaan naar in- of uitvliegende gierzwaluwen. De tellingen werken ongeveer als volgt. Op de fiets kun je in de avond in een dorpskern op zoek gaan naar gierzwaluwen. De vogels verzamelen zich altijd boven de broedplaatsen zo’n uur voor zonsondergang. Op een gegeven moment beginnen de vogels hun nestplaatsen, vaak onder de kantpannen van het dak, in te vliegen en deze plaatsen worden dan opgeschreven. Adres en op welke plaats de invliegopening op het dak zit.

De gevonden plaatsen zet je dan bij thuiskomst even op de app en dan zorgen  wij voor verdere verwerking. Voor een uitgebreide telinstructie of aanvullende informatie kun je Marco Verschoor bereiken via natuurlijkDelfland@knnv.nl

Lees onderzoeksrapportage van 2022, klik hier

Met de informatie die we verzamelen hebben we afgelopen winter om de tafel gezeten met bouwers en woningcorporaties om ervoor te zorgen dat neststenen ingebouwd worden bij nieuwbouw of dat er bij renovatie rekening wordt gehouden met nestplaatsen. Jullie inspanning om de nesten te vinden wordt dus echt gebruikt om de vogels te beschermen!

Alvast heel veel dank voor iedereen die een steentje bij wil dragen om deze vogels te beschermen!