Gierzwaluwen Westland 2021

Bij Natuurlijk Delfland is het verslag verschenen over de telling van de gierzwaluwen in Westland.

Gierzwaluw telling Westland 2021.

Er zijn ca. 675 gierzwaluwen gezien en 113 nesten getraceerd, dit betekent dat er per ha 0.07 gierzwaluwen in Westland zijn, dat is een zorgelijk aantal.

Tussen eind mei en eind juli heeft Aad van Uffelen de gierzwaluwen in de elf dorpen van de gemeente Westland geteld. Hij heeft ze gezocht en gevonden in holle goten, kantpannen, gaatjes in spouwmuren, spleten op een zolderverdieping en soms onder dakpannen. Dit zijn de plekken waar ze broeden. In Westland hangen alleen in Ter Heijde en aan de twee gemeentehuizen in Naaldwijk speciale nestkasten. In Ter Heijde is dat succesvol, in Naaldwijk niet. Soms hoor je jongen roepen en soms zie je een oudervogel naar binnen schieten. Ook zijn soms een klein beetje poepsporen zichtbaar.

In het verslag zijn ook de gegevens van Marco Verschoor uit Ter Heijde opgenomen.

Het hoogste aantal gierzwaluwnesten in Nederland vinden we in Woudsend, per 15 inwoners één broedpaartje. Volgens Sovon is daar de hoogste nestdichtheid van Nederland, 1,62 nesten per ha. Daar staan het aantal nesten in Westland ver van af.

Gierzwaluwen en hun nesten zijn beschermd. Van groot belang is dat bij nieuwbouw ingebouwde nestkasten worden geplaatst en bij renovatie speciale hangende nestkasten. Dat kan deze vogels redden; een kleine moeite en weinig kosten.

Het zou mooi zijn als de gemeente Westland via omgevingsvergunningen natuurinclusiviteit te bevorderen; en daarmee nestgelegenheid voor de gierzwaluw (en andere soorten) verplicht te stellen. In 2021 is door de Vogelbescherming Nederland een oproep gedaan om gierzwaluwen te tellen. De reden is dat het niet goed gaat, omdat nieuwbouw geen broedgelegenheid biedt en bestaande bouw door afbraak of door isolatie ongeschikt wordt gemaakt. Dat leidt tot afname van deze bijzondere vogel (maar ook van de huismus, de spreeuw, de grijze roodstaart en de vleermuis). Gierzwaluwen vliegen bijna 7.000 km om elk jaar op dezelfde plek te broeden, ze brengen ons de lente en het is een feest ze te zien buitelen en scheren.