Huismussen en spreeuwen in Westland

Red de huismussen en spreeuwen in Westland

De dakbroeders zoals de huismus en de spreeuw zijn in gevaar. Het aantal neemt af. Dat komt vooral door de isolatie van huizen, verlies van broekplekken en verstening van de leefomgeving.

Natuurlijk Westland inventariseert alle plekken in Westland waar deze vogels nog voorkomen. En roept bewoners om daarbij te helpen en samen  deze prachtige en nuttige diertjes te redden.

Heeft u in uw tuin dus huismussen of spreeuwen, geef dit dan door aan Natuurlijk Westland.  Ook als u in uw buurt deze vogels ziet, geef het door: Noteer straat, huisnummer en eventueel de postcode. Natuurlijk Westland registreert dit in de Natuurwaardenkaart. Daarmee kunnen zij in overleg met de gemeente, projectontwikkelaars en woningcorporaties, proberen om tot een Natuurinclusieve oplossing te komen.

Steeds meer Westlanders worden lid van Natuurlijk Westland en doen mee aan allerlei leuke natuurbezigheden. U kunt ook meedoen, een kennismaking is gratis. Natuurlijk Westland is een initiatiefgroep van Natuurlijk Delfland (KNNV). Vergeet niet om te mailen om uw vogels door te geven aan natuurlijkwestland@knnv.nl
Samen werken aan een gezonde leefomgeving in harmonie met de natuur, hoe mooi is dat?