Massaslachting Rugstreeppad

Rugstreeppadden zijn massaal gedood bij de voorbereidingen van het bouwterrein Westmade Noord in Monster. Afgelopen week was het plotseling een al een bedrijvigheid achter: hijskranen en enorme vrachtwagens met zand reden af en aan om het terrein op te hogen. Dit terwijl dit deel van het terrein het leefgebied is van de rugstreeppad: een beschermde diersoort. Elke nacht laten deze padden naar hartenlust van zich horen, echter vanaf woensdagnacht 21 juli was het oorverdovend stil. De rugstreeppad is niet meer.

De bewonersgroep Westmade Noord en Natuurlijk Delfland hebben dit gemeld bij de omgevingsdienst van Haaglanden en die van de provincie Zuid-Holland Zuid.

De functionele leefomgeving van de rugstreeppad is beschermd in de Wet Natuurbescherming en mag niet vernietigd worden. Daarnaast mogen rugstreeppadden niet verstoord of verwond worden. Tot op heden is er geen zichtbare actie ondernomen door de omgevingsdiensten, de werkzaamheden gaan gewoon door.

Woensdag 21 juli jl is de gemeente Westland gestart met voorbereidende werkzaamheden aan de westkant van het toekomstige woongebied Westmade Noord. Dit is het leefgebied van rugstreeppadden. Voor zover wij weten, heeft de gemeente geen nader onderzoek gedaan naar het bestaan van rugstreeppadden in het gebied, alvorens het werk te starten. Dit terwijl op 3 juni j.l  Natuurlijk Delfland de gemeente Westland heeft ingelicht over het bestaan van de rugstreeppad en heeft verzocht om hier nader onderzoek naar te doen.

Donderdagochtend 22 juli constateerde bewoners dat er geen teken van leven meer was van de rugstreeppadden. Zij hebben dit gemeld bij de omgevingsdienst van Haaglanden en die van de provincie Zuid-Holland Zuid.