Natuurlijk de grootste

Rijswijk behoort tot de snelst groeiende gemeentes van Nederland. Er wordt volop gebouwd en ook in Pasgeld wil de gemeente bouwen. Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben de Werkgroep Pasgeld Natuurlijk, Natuurlijk Delfland en de KNNV afd. Den Haag van zich laten horen om de kiezer zich ervan bewust te maken dat hier nogal wat op het spel staat. Zij pleiten voor het Landschapspark Pasgeld in plaats van volbouwen. Een landschapspark waar de vele huidige én nieuwe bewoners van Rijswijk een plek kunnen vinden om te wandelen, sporten, kinderen natuur kunnen ontdekken en een plek om tot rust te komen dichtbij huis. Maar óók een plek om de gigantische en kostbare problematiek rondom wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en luchtverontreiniging op te vangen. Essentiele voorwaarden die een samenleving gezond en leefbaar houden.

Verkiezingsresultaat gemeente Rijswijk

De grootste partij in Rijswijk heeft volgens de definitieve verkiezingsuitslag 3.316 stemmen gekregen. De Petitie van Werkgroep Pasgeld Natuurlijk, Natuurlijk Delfland en de KNNV afd. Den Haag heeft op dit moment 4.150 ondertekenaars en er zijn méér dan honderd donaties gegeven ten behoeve van juridische ondersteuning. Een één op één vergelijking is het natuurlijk niet maar de getallen geven aan dat er een groot draagvlak is vanuit de Rijswijkse bevolking voor onze voorstellen. Er zal serieus rekening met de totstandkoming van Landschapspark Pasgeld moeten worden gehouden in de coalitievorming. Je kunt met een knipoog stellen: gaan we door als politieke partij dan zijn we meteen de grootste!

Ook stemt 65% van de Rijswijkse stemmers voor groen aan de hand van de verkiezingsbeloftes. Écht groen, want tienduizenden huizen neerzetten en in het kader van het beloofde groen, wat bermen inzaaien, hier en daar een vleermuiskastje en zogenaamde stapstenen lijkt leuk maar is natuurlijk geen serieuze oplossing: de aaneengesloten natuur die we hebben holt achteruit.

Grond in handen van projectontwikkelaar

De gronden in Pasgeld zijn deels in handen van een projectontwikkelaar. Er ligt een contract tussen gemeente en projectontwikkelaar. Er is vernomen dat de gemeente vreest voor een claim als bouwen geen doorgang kan vinden. Het bestemmingsplan is agrarisch en heeft geen woonbestemming.

Visie en houding van de gemeente

Het eigendom van de grond die de projectontwikkelaar bezit hoeft niet het grootste probleem te zijn. De nieuwe gemeenteraad moet daadwerkelijk de uitdaging aan durven gaan en de mogelijkheden onderzoeken om Pasgeld anders in te vullen dan nu wordt beoogd. Eén die recht doet aan de huidige problematiek én de wensen van de kiezer. Die duidelijk kiest voor een leefomgeving met serieus meer natuur. Er wordt veel gesproken over: duurzaamheid, Schone lucht in Rijswijk, oplossen waterproblematiek, groenste gemeente van Nederland willen zijn, NK Tegelwippen.

Maar hier ligt een echte kans voor gemeente Rijswijk om een onomkeerbare aantasting van het landschap tegen te gaan en haar identiteit als groene gemeente niet te verloochenen. Pak hem op!

Presentatie Landschapspark Pasgeld Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor een bijeenkomst waar de Werkgroep Landschapspark Pasgeld zich zal presenteren aan de Rijswijkse gemeenteraad. De meeste partijen hebben hier inmiddels positief op gereageerd. We kijken ernaar uit alle partijen welkom te mogen heten.