Padden in kerkpolder

Achteruitgang padden in Kerkpolder vraagt om snelle maatregelen

Vanwege de grote achteruitgang van het aantal amfibieën pleit Natuurlijk Delfland om een plasdras te maken van de voormalige Bertus-schaatsbaan. Voorbeeld is de plasdras van boer Jan Duindam in de Bieslandse Polder. inclusief oeverzwaluwoever. Dat zou de amfibieënstand enorm kunnen verbeteren. Dat is tevens gunstig voor de lokale reigerkolonie in het Kerkpolderbos en zeker ook een voorwaarde  voor een tweede lepelaarskolonie op Delfts grondgebied. Bovendien is de oude schaatsbaan al voorzien van alle techniek (dijkjes en sluizen) om de waterstand goed te kunnen reguleren. Natuurlijk Delfland is bereid om een beheergroep op te zetten, zodat er voor gemeenten en SBB geen extra kosten ontstaan. De recreatie zal er aantrekkelijker door worden, omdat er dan een heerlijke wandeling vanuit de wijk Buitenhof en vanuit Den Hoorn kan worden gemaakt rond de plasdras. Vanaf het terras van restaurant Onder Ons ontstaat een prachtig uitzicht, zodat deze horeca er mede van kan profiteren. De helft van de schaatsbaan is gemeente Midden-Delfland. De verwachting is dat Midden-Delfland zeker zal willen meewerken.