Stop de reuzenberenklauw

Natuurlijk Delfland roept bewoners op mee te helpen met het uitsteken van de reuzenberenklauw in Delft, Pijnacker en Rijswijk.

Belangstellenden die daarmee willen helpen worden uitgenodigd zich hiervoor op te geven via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. Na aanmelding krijgt ieder een uitnodiging waar en wanneer er verzameld wordt. Ter introductie krijgt eenieder ook een instructie over werkwijze en veiligheid.

Elke week wordt er gewerkt en de vereiste corona-afstand wordt streng gehanteerd. Vandaar dat opgeven verplicht is. Neem je eigen spa mee, eigen handschoenen, stevig schoeisel en dek je lichaam met stevige kleding af. Want het sap van reuzenberenklauw in combinatie met licht kan flinke blaren veroorzaken. Het sap van deze plant maakt de huid overgevoelig voor zonlicht.

De aanleiding voor deze steekactie is dat veel planten die in onze omgeving aanwezig zijn en dit soort staat op een Europese lijst van planten die actief moeten worden bestreden.

De reuzenberenklauw komt oorspronkelijk uit het westelijk deel van de Kaukasus.

De reuzenberenklauw is zeer kiemkrachtig en neemt met zijn bladeren het licht voor andere planten weg.  Doordat hij na de bloei zoveel zaadjes verspreidt, ontstaan er steeds grotere gebieden waar hij woekert.