Zienswijze afschot ganzen

zienswijze afschot kolganzen en grauwe ganzen

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland protesteert tegen de ontheffing voor het afschieten van kolganzen en grauwe ganzen. De KNNV-afdelingen Hollandse Delta, Natuurlijk Delfland en Natuurlijk Waterweg Noord zijn mede-ondertekenaar. Natuurlijk Delfland heeft bijgedragen aan de tekst door er op te wijzen dat het doel van het schieten van de kol- en de grauwe gans gericht is op schadebeperking. Dat is een puur negatieve en eenzijdige invalshoek. De kol- en grauwe gans maken een levendig, zichtbaar en positief deel uit van de te behouden en te beschermen biodiversiteit van het boerenland. Hiermee zou heel anders omgegaan kunnen worden, bijvoorbeeld door boeren serieus te belonen voor de bijdrage die zij leveren aan deze en andere biodiversiteit.