Studiegroep planten

Kilometer-hokken

Verspreidingsatlas met verspreiding Krabbenscheer

Elk jaar inventariseren we individueel of in excursies kilometerhokken voor de landelijke database Floron. Met deze gegevens kan worden nagegaan waar een soort in Nederland groeit en of deze vooruit of achteruit gaat. De Rode Lijst Vaatplanten wordt met deze gegevens samengesteld.

Poelzone

De Studiegroep inventariseert regelmatig voor grote terrein beherende instanties. Sinds 2017wordt voor de gemeente Westland het nieuw aangelegde recreatieterrein Poelzone tussen Monster en ‘s-Gravenzande gemonitord. Voor het verslag over 2020, klik hier.

Een tuinder uit de omgeving heeft erg veel last van onkruid in zijn kas, met name Akkerdistel. Hij wilde daarom het beheer op de Poelzone laten aanpassen. Na onderzoek door ons, lijkt dat niet de oorzaak van zijn probleem te zijn. Voor het onderzoek, klik hier.