Natuureducatie

Onbekend maakt onbemind. Daarom geeft de de vereniging les in van alles en nog wat in de natuur. Hieronder staat een impressie van onze educatie-activiteiten. Daarnaast organiseert de vereniging regelmatig excursies en andere activiteiten waarin kennis wordt overgedragen. Kijk bij de Activiteiten voor het actuele aanbod.

Jaarthema 2023

Elk jaar staat een thema in de belangstelling. In 2023 is dat de biodiversiteit. Per kwartaal wordt het grote publiek gevraagd een of meerdere soorten te zoeken en te melden. Ter ondersteuning zijn er informatiebladen beschikbaar, klik hier.

Project Groene Strand Zandmotor

De zandmotor bij Monster is een prachtige plek om deels als Groen Strand voor de natuur veilig te stellen. Bij een Groen Strand krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen door duinvorming, vestiging van planten, insecten en vogels. Een strandbroeder als de bontbekplevier kan er jongen grootbrengen. Met onze teams Zwerfafval, Monitoring en Gidsen houden we het strand schoon, volgen we flora en fauna en geven we voorlichting aan bezoekers. In het broedseizoen willen we de vogels met nesten actief beschermen. In 2023 starten we met een pilot om een deel van het strand af te zetten. Ook komen er borden met voorlichting over de vogels. Natuurlijk Delfland voert de werkzaamheden voor Het Groene Strand uit op De Zandmotor.  Kom een keer langs om te kijken of dit project wat voor je is. Klik hier  Deze activiteit is onderdeel van het project Het Groene Strand. Het Groene Strand versterkt natuur op stranden en maakt die beter te beleven. Het Groene Strand is een landelijk project, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De Provinciale Landschappen, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland voeren het project uit. Het Zuid-Hollands Landschap coördineert het project in Zuid-Holland. Lees meer over het Groene Strand op: www.hetgroenestrand.nl.

Zaaien en Maaien

Het gaat slecht met de insecten en goede kruidenrijke graslanden maken het verschil. Zaaien van kruidenmengsels voelt goed voor de mensen die het uitvoeren, maar het helpt vaak niet. De vraag is waarom de kruiden er niet vanzelf al zijn. Het probleem is eerder de overbemesting en slecht maaibeheer. Lees meer

Operatie Steenbreek

Het is mode om tuinen te verstenen om zo onderhoud te verminderen. Met name in de bebouwde kom geeft dat in de zomer extra hittestress en bij regen wateroverlast. Het is mogelijk om met subsidie een nieuwe modetrend te volgen: een groene tuin. Lees meer (nog toe te voegen)

Melarium

Het Melarium, natuurhuis voor natuur, bijen en kunst; een plek waar je natuur, rust, ruimte en inspiratie vindt. Natuurlijk Delfland houdt er een natuurcafé en geeft er regelmatig cursussen. Het Melarium is te bereiken via de Thijsseweg 11 in Delft. Hier aan het einde van de Thijsseweg staat het straatnaambord Melariumpad (fiets/voetpad). Na 10 minuten lopen of 3 minuten fietsen zie je het Melarium.

Webcam & natuurinclusief

Door de TUD en Natuurlijk Delfland is een slechtvalkenkast geplaatst op de toren van de Faculteit Bouwkunde aan de Julianalaan. Via de webcam is de binnenkant van de kast scherp te zien en door de ingang is een stukje van de Schoemakerstraat/Zuidplantsoen nog net goed zichtbaar. Je kan de webcam bekijken via http://slechtvalk.bk.tudelft.nl/node/3. Nog veel meer richtlijnen om gebouwen natuurinclusief te maken vind je hier.