Natuurlijk Westland

Het Westland neemt binnen het werkgebied van Natuurlijk Delfland een aparte plaats in. Er is heel weinig natuur en door de glastuinbouw speelt er een speciale problematiek. Reden genoeg om een aparte werkgroep Natuurlijk Westland op te te richten.

Als je het groen in het Westland een warm hart toedraagt: Wordt lid!

Natura 2000

Langs de kust en de Nieuwe Waterweg ligt een Natura 2000 natuurgebied dat Europese bescherming geniet. Oprukkende woningbouw heeft ons tot actie gedwongen.

Lees meer over de acties in het Watergat.

Natuurnetwerk

Het Natuur Netwerk Nederland heeft ook vertakkingen in het Westland: de Poelzone en het Kraaienest. Het zaaigoed in de Poelzone is zorgvuldig uitgezocht zodat de planten en de insecten die erop af komen geen problemen geven in de kassen.

Hygiëne kassen

Tuinders zijn bezorgd dat wilde planten en plaaginsecten van buiten de kas naar binnen komen. Daarom zorgen ze er ook buiten voor dat het er netjes aangeharkt en kort gemaaid uitziet. Ook gronddoek is heel populair om alle planten tegen te houden.

Netheidswoede

De alom aanwezige netheid in het groen en de strijd tegen het vuil (onkruid) zorgt overal in de gemeente voor een steriele buitenruimte. Dat lijkt in het Westland erger dan elders.

Project Groene Strand Zandmotor

De zandmotor bij Monster is een prachtige plek om deels als Groen Strand voor de natuur veilig te stellen. Bij een Groen Strand krijgt de natuur de kans zich te ontwikkelen door duinvorming, vestiging van planten, insecten en vogels. Een strandbroeder als de bontbekplevier kan er jongen grootbrengen. Met onze teams Zwerfafval, Monitoring en Gidsen houden we het strand schoon, volgen we flora en fauna en geven we voorlichting aan bezoekers. In het broedseizoen willen we de vogels met nesten actief beschermen. In 2023 starten we met een pilot om een deel van het strand af te zetten. Ook komen er borden met voorlichting over de vogels. Natuurlijk Delfland voert de werkzaamheden voor Het Groene Strand uit op De Zandmotor.  Kom een keer langs om te kijken of dit project wat voor je is. Klik hier  Deze activiteit is onderdeel van het project Het Groene Strand. Het Groene Strand versterkt natuur op stranden en maakt die beter te beleven. Het Groene Strand is een landelijk project, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De Provinciale Landschappen, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland voeren het project uit. Het Zuid-Hollands Landschap coördineert het project in Zuid-Holland. Lees meer over het Groene Strand op: www.hetgroenestrand.nl.

Activiteiten

Bomen kappen is kapitaalvernietiging link.

Assimilatielichthinder link.

Gierzwaluwtelling link.

Natuurinclusief bouwen link.

Verwildering Westland link.

Pleidooi behoud RK-begraafplaats Naaldwijk link.

Onkruid in kassen Westland link.

Inventarisatie Poelzone link.