Natuurlijk Westland

Het Westland neemt binnen het werkgebied van Natuurlijk Delfland een aparte plaats in. Er is heel weinig natuur en door de glastuinbouw speelt er een speciale problematiek. Reden genoeg om een aparte werkgroep Natuurlijk Westland op te te richten.

Als je het groen in het Westland een warm hart toedraagt: Wordt lid!

Natura 2000

Langs de kust en de Nieuwe Waterweg ligt een Natura 2000 natuurgebied dat Europese bescherming geniet. Oprukkende woningbouw heeft ons tot actie gedwongen.

Lees meer over de acties in het Watergat.

Natuurnetwerk

Het Natuur Netwerk Nederland heeft ook vertakkingen in het Westland: de Poelzone en het Kraaienest. Het zaaigoed in de Poelzone is zorgvuldig uitgezocht zodat de planten en de insecten die erop af komen geen problemen geven in de kassen.

Hygiëne kassen

Tuinders zijn bezorgd dat wilde planten en plaaginsecten van buiten de kas naar binnen komen. Daarom zorgen ze er ook buiten voor dat het er netjes aangeharkt en kort gemaaid uitziet. Ook gronddoek is heel populair om alle planten tegen te houden.

Netheidswoede

De alom aanwezige netheid in het groen en de strijd tegen het vuil (onkruid) zorgt overal in de gemeente voor een steriele buitenruimte. Dat lijkt in het Westland erger dan elders.

Activiteiten

Bomen kappen is kapitaalvernietiging link.

Assimilatielichthinder link.

Gierzwaluwtelling link.

Natuurinclusief bouwen link.

Verwildering Westland link.

Pleidooi behoud RK-begraafplaats Naaldwijk link.

Onkruid in kassen Westland link.

Inventarisatie Poelzone link.