Terug naar Kennisbank

Quickscan Godfried Bomansplantsoen

Projectontwikkelaar Bouwmij Weboma BV heeft het voornemen om op de locatie aan de Godfried Bomansstraat hoogbouw te plegen op de locatie van het Godfried Bomansplantsoen voor een appartementengebouw met 24 woningen en bijbehorende parkeerplaatsen en voor de verplichte waterbergingscompensatie watergangen te graven in de omliggende buiten het bestemmingsplan Godfried Bomansstraat gelegen ecologische zone van het bestemmingsplan Steenvoorde en tevens 4 in die ecologische zone gelegen . zomereiken te kappen voor de plaatsing van bouwmaterieel. De bewonerscommissie Godfried Bomansstraat heeft eerder natuurvereniging Natuurlijk Delfland, afdeling van de KNNV verzocht om de houtopstand met de te kappen bomen te beoordelen (zie bijlage F bij het verzoek tot voorlopige voorziening) en heeft daarna gevraagd om een Quickscan van de natuurwaarden van het Godfried Bomansplantsoen en een beoordeling van de effecten van het huidige bouwplan op de ecologie.

Quickscan Godfried Bomansplantsoen(2 MB)

Kenmerken

Datum 2024 / 04
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen