Donaties & ANBI

Donaties aan instellingen die een algemeen nut nastreven worden door de overheid aangemoedigd door het geven van belastingfaciliteiten. Natuurlijk Delfland heeft per 1 januari 2013 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen. Het RSIN / fiscaal nummer is 8032.51.853.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • Het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis
  • Het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging
  • Het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Zie verder de:

De bestuursleden voeren onbezoldigd hun taken uit. Zie voor het beloningsbeleid Gedachten over Organisatie , bladzijde 5.

Voor een overzicht van de activiteiten zie:

Interesse in donaties of sponsoring? Neem contact op.