Over ons

Doelstelling en werkwijze

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijk Nederlandse Natuur Vereniging. De doelstellingen zijn:

  • Het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis
  • Het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden doch ook buiten de vereniging
  • Het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.

Natuurlijk Delfland werkt aan deze drie doelstellingen in drie werkgroepen: natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming in circa 50 zelfsturende teams.

Natuurlijk Delfland is ook een werkgroep van de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron, Mycologische vereniging en Duinbehoud.

Organisatie

Natuurlijk Delfland kent een staande organisatie die wordt betaald uit de lidmaatschapsgelden. Daarnaast is er een projectorganisatie waarvoor vaak ook externe financiering wordt gezocht.

Om alle activiteiten op elkaar afgestemd te houden is er een organisatiefilosofie en een organisatiehandboek. Hierin leggen we onze afspraken en leermomenten vast.

Donaties & Algemeen nut

Donaties aan instellingen die een algemeen nut nastreven worden door de overheid aangemoedigd door het geven van belastingfaciliteiten. Natuurlijk Delfland heeft per 1 januari 2013 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen, lees hier verder.

Bestuur en jaarverslagen

Het bestuur bestaat uit:

  • Geert van Poelgeest; secretaris natuureducatie
  • Cor Nonhof; secretaris & secretaris natuurstudie
  • Piet Makkes; penningmeester
  • Ondine Kloppenburg; lid
  • Annemarieke Grinwis; lid
  • Vacature; voorzitter & secretaris natuurbescherming en natuurontwikkeling

Contact in detail

Natuurlijk Delfland kent veel activiteiten en daardoor veel contactpersonen. Voor meer informatie klik hier.

Privacy

Natuurlijk Delfland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees meer hierover in de Privacy verklaring van de afdeling.

Natuurlijk Delfland is nauw verweven met de landelijke organisatie KNNV. Leden van Natuurlijk Delfland zijn bijvoorbeeld automatisch ook lid van de landelijke vereniging. Ook bieden we landelijke producten en diensten aan. Daarnaast maakt Natuurlijk Delfland gebruik van een aantal faciliteiten van de landelijke KNNV. De KNNV heeft haar eigen privacy verklaring, zie de link.