KNNV lidmaatschapsvoorwaarden

KNNV Lidmaatschap

Leden van de KNNV ontvangen 4x per jaar het verenigingsblad Natura. En als ze lid zijn van een lokale afdeling ook de publicaties van die afdeling.
Bij aanmelding kiest een nieuw lid zelf van welke afdeling hij of zij lid wil worden. Deze afdeling neemt rechtstreeks contact op om het nieuwe lid te informeren over hun activiteiten. De 48 lokale afdelingen hebben ruim 8000 leden. Jaarlijks organiseren zij excursies, cursussen, wandelingen, opleidingen en andere natuurbelevingen.
Indien een lid van afdeling wil veranderen, dan kan de wens daartoe worden aangegeven:
– op het betreffende adreswijzigingsformulier op de website
– aan de ledenadministrateur huidige afdeling, aan die van de nieuwe afdeling
– aan de landelijke ledenadministratie: ledenadministratie@knnv.nl
– of aan het bureau van de landelijke vereniging, emailadres: bureau@knnv.nl, telefoon: 030-2314797.

Wat zijn de voordelen?

Nieuwe leden ontvangen het volgende:
– 4x per jaar het verenigingsblad Natura.
– Publicaties van de lokale afdeling.
– Korting op uitgaven van de stichting KNNV Uitgeverij.
Op grond van het lidmaatschap kan het lid deelnemen aan alle activiteiten, die door de afdeling of door de landelijke vereniging worden georganiseerd.
Deelname aan activiteiten georganiseerd door een andere afdeling is in het algemeen ook zonder meer mogelijk.
Desgewenst kan ook de landelijke, digitale nieuwsbrief van de KNNV worden toegestuurd.

Contributie

De contributie verschilt per afdeling. Gemiddeld bedraagt deze € 30,00 per jaar.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap kan op ieder moment gedurende het kalenderjaar worden aangevangen en loopt daarna tot en met 31 december van dat jaar. Zonder opzegging door het lid wordt het lidmaatschap na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan alleen per 1 januari worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden.
Opzeggen kan
– met het betreffende opzeggingsformulier op de website www.knnv.nl
– door een melding aan de ledenadministrateur van de afdeling
– door een melding aan de landelijke ledenadministratie: ledenadministratie@knnv.nl
– door een melding aan het bureau van de landelijke vereniging: bureau@knnv.nl, 030-2314797.

Wijziging contributie en andere voorwaarden

De hoogte van de contributie en eventueel de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen moeten worden vastgesteld door de jaarvergadering van de lokale afdeling en worden op de binnen de afdeling gebruikelijke wijze aangekondigd.


Statuten

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de statuten worden geraadpleegd.
Van de landelijke vereniging kunnen ze worden opgevraagd op de website www.knnv.nl of bij het bureau van de landelijke vereniging: bureau@knnv.nl, 030-2314797.
De statuten van de lokale KNNV afdeling kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de betreffende KNNV afdeling.