Teleflora starters

Teleleren Flora voor Starters

Deze cursus is bedoeld om beginnende floristen op weg te helpen bij het determineren van inheemse planten en om ze te leren kijken, voelen en proeven.

Het lesmateriaal bestaat uit 26 lessen, 26 keer minimaal 4 puzzels over het lesmateriaal en 18 monologen met achtergrondinformatie die verspreid door de cursus worden aangeboden. Er is huiswerk dat met het lesmateriaal kan worden gemaakt en waarvoor zij naar buiten moeten. De studiebelasting wordt geschat op 4 uur per week.

De hele cursus wordt via het internet verzorgd. De deelnemers kunnen corresponderen met de docent en aan het einde van de week worden de antwoorden op de puzzels en andere belangrijke zaken aan de deelnemers verstuurd.

Speciale dank gaat uit naar Arie Koster die zijn tabellen ter beschikking stelde. Els Huijvenaar heeft het lesmateriaal kritisch doorgelezen.