Terug naar Kennisbank

Assimilatielichthinder

Zo’n 83% van de wereld is door overmatig kunstlicht vervuild en Nederland is daarbij een wereldtopper. Dat geldt het bijzonder in de Provincie Zuid Holland in en nabij de kassengebieden. Veel van de teelt vereist klimatologische aanpassingen onder glas. Een van de maatregelen daarbij is assimilatieverlichting: het kunstmatig belichten van het gewas. Nadelig bijeffect is de ongewenste forse lichtuitstraling naar de omgeving. Die reikt soms 10-tallen kilometers ver. Reeds in 2003 heeft de wetgever er paal en perk aan gesteld door een vrijwel volledige afscherming verplicht te stellen. Echter daardoor ontstonden teeltproblemen bij de kwekers van luxe snijrozen en hen is de mogelijkheid geboden voor een tijdelijke ontheffing (maatwerk, met name minder boven afscherming van de kas).
Echter dat maatwerk duurt al bijna 20 jaar en de technische oplossingen zijn nog niet 100% vanuit een product-perspectief. Daarom opteert de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland (GTB) opnieuw voor de voortzetting van maatwerk. Dat het liefst voor onbepaalde termijn en pas naleving van de regels ‘als het kan en uitkomt bij de kwekers, ongeacht de milieueffecten.

Wikipedia

Assimilatielichthinder(454 KB)

Kenmerken

Datum 2021 / 10
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen