Terug naar Kennisbank

Beheeradviezen graslanden

Floristen stellen lijsten samen van wat ze vinden in de natuur en die gegevens leveren zij aan aan Floron of Waarneming.nl. Het is de vraag of je met die waarnemingen niet meer kunt doen, zoals beheeradviezen geven over het maaien van bermen en graslanden. Floron heeft hierop ingespeeld met het project Mijn Berm Bloeit! Na het invullen van de waarnemingen krijg je een nectarindex en een maaiadvies retour. De eerste stap is dan gezet, maar het echte werk moet dan nog beginnen: de machinist op de maaimachine moet het maaiadvies nog gaan uitvoeren.
Het is natuurlijk niet zo dat Floron als allereerste beheeradviezen opstelt aan de hand van soortenlijsten. Arie Koster heeft het gedaan voor hoveniersbedrijven en bermbeheer door gemeentelijke groenposten en Rijkswaterstaat heeft het gedaan voor haar aannemers van maaiwerk in bermen. Voor het boerenland heeft Schippers et al. een handleiding geschreven hoe hooilanden soortenrijker kunnen worden.

Beheeradviezen graslanden(1 MB)

Kenmerken

Datum 2021 / 06
Afdeling Delfland
Publicatie Handleiding
Auteur C.J. Nonhof
Thema Planten