Terug naar Kennisbank

Biodiversiteit KiBoe WaSp en KiTu

Biodiversiteit op de kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem

Eind 2019 is het onderzoek gestart naar de biodiversiteit op deze terreinen. Door de coronacrisis waren groepsactiviteiten helaas niet mogelijk. In alle stilte zijn door een aantal leden van Natuurlijk Delfland op individuele basis diverse soortgroepen geïnventariseerd. De aftrap was de Eindejaar-plantentelling op 29 december 2020 op Kindertuin de Boterbloem. Hier is ook geteld tijdens de Nationale Bijentelling op 17 april 2021. De overige bezoeken zijn verspreid over het jaar gedaan. De belangrijkste inventariseerders waren: Aukje Gjaltema (planten, korstmossen en meer), Geert van de Poelgeest (insecten en meer) en Marian Barendtszen (mossen en korstmossen e.a.). Vissen zijn geïnventariseerd door het Team Vissen en vleermuizen door het Team Zoogdieren van Natuurlijk Delfland. Geesje Veenbaas heeft op het terrein de broedvogels geïnventariseerd. De stand per 1 augustus 2023 is 541 soorten inclusief escapes.

Biodiversiteit KiTu KiBoe WaSp Tanthof(2 MB)

Kenmerken

Datum 2023 / 12
Afdeling Delfland
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Geen