Eikelmuis gezien?

Zeer zeldzame Eikelmuis waargenomen op tuinvereniging De Schoffel in Pasgeld

Op de tuinvereniging De Schoffel in Pasgeld Rijswijk is een kleine muis met witte strepen op de flanken en een betrekkelijke korte staart waargenomen. De zebramuis is het niet. Maar welke soort dan wel? Na bestudering van foto’s van de Siberische grondeekhoorn en jongen van de eikelmuis lijkt het te gaan om een jong exemplaar van de eikelmuis. Nieuwe waarnemingen met fotografisch bewijs moeten dit nog bevestigen.

Veel Rijswijkers zullen zich er niet van bewust zijn, maar Rijswijk heeft in het Landschapspark Pasgeld een heel bijzonder stukje natuur. De twee enige andere vergelijkbare plekken in Nederland zijn het Savelsbos en de Bemelerberg in Zuid-Limburg.

Het verhaal van de eikelmuis in Landschapspark Pasgeld gaat terug tot 2016. Het Savelsbos herbergde de enige vóór 2016 bekende natuurlijke populatie, die sterk achteruit bleek te gaan. Toen werd er op de locatie van het nu afgebroken erf van ’t Haantje 51 een eikelmuis aangetroffen. In 2017 werden er op het volkstuincomplex Tot Ons Genoegen aan ’t Haantje in Rijswijk in totaal 27 dieren gevonden. Deze zijn weggevangen en later in Zuid-Limburg weer uitgezet.

Deze uitgezette populatie met de Rijswijkse eikelmuizen op de Bemelerberg doet het heel erg goed. Nu blijkt uit de cijfers van dit jaar dat de bijna uitgestorven populatie in het Savelsbos het ook weer beter lijkt te doen. De Rijswijkse populatie blijkt dus heel erg vitaal te zijn en het is heel goed mogelijk dat er nog een deelpopulatie in Rijswijk is achtergebleven.

De populatie op het voormalige volkstuincomplex Tot Ons Genoegen is weliswaar weggevangen maar verwacht werd al dat de eikelmuis ook op andere volkstuincomplexen zich zou hebben gevestigd. Dat blijkt nu dus waarschijnlijk het geval bij De Schoffel.

Natuurvereniging Natuurlijk Delfland heeft de volkstuinverenigingen gevraagd om waarnemingen van de eikelmuis te melden. Het zijn schuwe dieren. Je ziet ze niet makkelijk. Kijk in de avondschemering of een eekhoornachtig diertje in het struweel rondloopt. De eikelmuis komt niet alleen voor op de volkstuinen. Ook in het gebied er omheen in het Wilhelminapark, Elsenburgerbos of de TNO-locatie kunnen ze voorkomen.

Zoek de eikelmuis en meld de waarnemingen bij natuurdelfland@knnv.nl