Gierzwaluwen in Westland

De gierzwaluwen zijn onderweg naar Westland

Help de gierzwaluwen na een instructie in kaart te brengen.

Eind april arriveren de gierzwaluwen uit het zuiden, wellicht dit jaar eerder want de lente is dit jaar veel vroeger dan andere jaren.

Natuurlijk Westland inventariseert alle kernen in Westland waar de gierzwaluw voorkomt. Belangstellenden worden uitgenodigd om daarbij te helpen. Neem contact op via natuurlijkwestland@knnv.nl bellen kan ook 06 – 33 00 17 42. Elke teller wordt persoonlijk geïnstrueerd; ook is er een handleiding beschikbaar.

In de periode tussen 15 juni en 15 juli worden de nestopeningen in kaart gebracht. De beste tijden om nesten te zoeken zijn ‘s avonds van 20 – 23 uur, maar ook wel ‘s morgens van 6 – 9 uur, dit op dagen met mooi weer. In deze tijd is het boven de broedplaatsen erg druk met broedvogels en nestzoekers. Vogels zonder nest vertrekken bij schemer naar grote hoogte.

Gierzwaluwen zijn brengers van de lente. We kunnen spoedig weer genieten van hun acrobatische vliegcapriolen en hun bijzondere geluid. Deze razendsnelle bijna zwarte 18 cm grote vogeltjes zijn dakbroeders, wat wil zeggen dat ze onder dakpannen of in spleten van gebouwen broeden. Dit leefgebied staat onder druk door de vele renovaties, isolatie van woningen en verstening van de leefomgeving. De nesten van gierzwaluwen zijn het hele jaar beschermd. Met hun snelheid van 100 km per uur vangen zij per ouderpaar circa 20.000 insecten per dag.

In 2023 zijn er 343 nesten gevonden; er is tijdens het tellen naar nestopeningen gezocht. Deze plekken worden gebruiken om bij renovaties en isolatie rekening met deze vogels rekening te houden. Dat is een kleine moeite met grote positieve gevolgen.