Illegale kap stilgelegd

Natuurlijk Delfland heeft de afdeling Handhaving van de gemeente Delft verzocht om de illegale kap van een deel van het Thijssebos in Delft stil te leggen en een proces verbaal hiervan te maken.

Natuurlijk Delfland kreeg een signaal dat er in het Thijssebos langs de Thijsseweg op de TU Campus Zuid bomen werden gekapt over een strook van tien meter breed en enkele honderden meters lang. De coördinator Natuurbescherming van Natuurlijk Delfland is gaan kijken en vroeg uitvoerder AHVrij om toelichting en om een kapvergunning. De voorman belde met de opzichter. Die belde met het kantoor en duidelijk werd dat er geen kapvergunning kon worden getoond. Daarop heeft Natuurlijk Delfland verzocht om het werk stil te leggen. Dat is gebeurd. De uitleg is dat de opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland vond dat er een schouwstrook moest worden vrijgemaakt om de greppel langs het bos te gaan maaien. Dit is merkwaardig aangezien deze grondopslaglocatie hier al decennia ligt. Op de grondopslag is in die tientallen jaren een fraai jong bos ontstaan met hoge natuurwaarden. In een onderzoek van Koninklijke Haskoning DHV voor de TU Delft is onlangs nog eens vastgesteld dat dit jonge bos een biologische hot spot is op de TU Campus Zuid en van grote waarde in het plan van de TU om hier de biodiversiteit te versterken.

Het gaat niet alleen om een overtreding van de gemeentelijke Bomenverordening. Ook het voorzorgsbeginsel van de Omgevingswet is overtreden. Afgezien nog van het goed gebruik om alvorens in een locatie en zeker in een locatie met voor iedereen zicht- en hoorbare hoge natuurwaarden ingrepen te plegen eerst een ecologisch quick scan-onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden uit te voeren.

17 januari

Vanmorgen was Geert van Poelgeest (voorzitter van Natuurlijk Delfland) om 7.30 uur op de Thijsseweg in Delft om Omroep West te woord te staan.

Bij de kapplek stond een auto van de aannemer en de vraag “Gaan jullie weer verder met kappen?, werd er gereageerd met “we halen opslag weg”.

Vervolgens kwam er een tweede auto van de aannemer en de auto van Omroep West. Korte tijd later verdwenen de twee auto’s van de aannemer. Ze voelden blijkbaar nattigheid. Het is een grof schandaal dat er door werd gegaan met kappen zonder kapvergunning en op deze manier honderden bomen worden gekapt.