Strandbroeders

Strandbroeders kunnen komen

Natuurlijk Westland roept bezoekers van de Zandmotor bij Monster het broedgebied te respecteren door dit gebied niet te betreden en ook hun honden aangelijnd uit het gebied te houden.

Onder leiding van Natuurlijk Westland is er op zaterdag 9 maart een stukje strand van de Zandmotor bij Monster afgezet om strandbroeders een plek te geven hun jongen groot te brengen. Het is een gebied van circa 175 x 175 meter. De gemeente Westland heeft toestemming gegeven om dit gebied af te zetten.

Leden van de Natuurlijk Delfland, Pullka, Zuid-Hollands Landschap en Bieklien hielpen om palen in de graven, 700 meter draad te spannen. Ook zijn enkele informatieborden aangebracht. Het gebied is groter dan vorig jaar, toen heeft de bontbekplevier diverse pogingen gedaan om binnen en buiten het afgezette gebied te broeden.