Zienswijze Warmtelinq

Zienswijze Warmtelinq-tracé Rijswijk – Leiden

Door de Provincie Zuid-Holland is het Inpassingsplan voor de Warmtelinq-leiding door Pasgeld in Rijswijk en Gavi-kavel in Ypenburg ter inzage gelegd. Natuurlijk Delfland heeft ondersteund door KNNV-afdeling Den Haag e.o. en bewonersorganisatie Pasgeld Natuurlijk een zienswijze ingediend.

Voor zowel Pasgeld als de Gavi-kavel geldt dat de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk doende zijn met bouwplannen in deze kavel. De gevolgen voor de natuur van de aanleg van de warmteleiding met de nog niet uitgekristalliseerde plannen van de gemeente maakt het niet mogelijk om de gevolgen voor het natuurbelang vast te stellen. Ook in het Inpassingsplan worden de gevolgen niet genoemd. Natuurlijk Delfland verzoekt daarom de Provincie het besluit uit te stellen totdat de gevolgen duidelijk zijn. Zie foto Moerasbos Gavi-trace Huub van ’t Hart en foto Moerasbos Pasgeld-tracé Elly Koole.