Paddentrek door de jaren heen

(inclusief het lopende jaar)

Amfibieën welke worden aangetroffen op onze overzetlocaties in Delfland zijn de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander. De rugstreeppad is nog niet waargenomen op onze overzetlocaties. Groene kikkers komen wel voor maar worden zelden gezien omdat ze in een andere periode trekken. Zeer zelden worden op onze overzetlocaties andere soorten salamanders aangetroffen zoals de kamsalamander.

Heel Delfland

lineaire schaal
Logaritmische schaal

Delft

Den Haag

Pijnacker – Nootdorp

Lansingerland

Dit jaar alleen monitoring.

Rotterdam

Vlaardingen

Maassluis

Midden-Delfland

Hoek van Holland (gem. Rotterdam)

Westland