Paddentrek door de jaren heen

Amfibieën welke worden aangetroffen op onze overzetlocaties in Delfland zijn de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander. De rugstreeppad is nog niet waargenomen op onze overzetlocaties. Groene kikkers komen wel voor maar worden zelden gezien tijdens de paddentrek omdat ze in een andere periode trekken. Zeer zelden worden op onze overzetlocaties andere soorten salamanders aangetroffen zoals de kamsalamander en de alpenwatersalamander.

In ons werkgebied (Delfland inclusief Westland en het gebied langs de Nieuwe Waterweg)

Delft

Den Haag

Pijnacker – Nootdorp

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

Midden-Delfland

Hoek van Holland (gem. Rotterdam)

Westland