Paddentrek in de afgelopen zes jaar

Resultaten van de paddentrek in ons gebied van de afgelopen zes jaar inclusief het lopende jaar.

Amfibieën welke worden aangetroffen op onze overzetlocaties in Delfland zijn de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander. De rugstreeppad is nog niet waargenomen op onze overzetlocaties. Groene kikkers komen wel voor maar worden zelden gezien omdat ze in een andere periode trekken. Zeer zelden worden op onze overzetlocaties andere soorten salamanders aangetroffen zoals de kamsalamander.

Heel Delfland

Delft

Den Haag

Pijnacker – Nootdorp

Lansingerland

Rotterdam – Noord

Tot en met 2020 is er slechts sporadisch overgezet.

Vlaardingen

Maassluis

Midden Delfland

Hoek van Holland

Westland