Paddentrek in de afgelopen zes jaar

De resultaten van de paddentrek in ons gebied van de afgelopen zes jaar is weergegeven in onderstaande diagrammen.

Amfibieën welke worden aangetroffen op onze overzetlocaties in Delfland zijn de gewone pad, de bruine kikker en de kleine watersalamander. De rugstreeppad is nog niet waargenomen op onze overzetlocaties. Groene kikkers komen wel voor in onze omgeving maar worden zelden gezien omdat ze in een andere periode trekken. Zeer zelden worden op onze overzetlocaties ook andere soorten salamanders aangetroffen zoals de kamsalamander.

Alle figuren hebben een logaritmische verticale schaal waardoor relatieve stijgingen en dalingen beter zichtbaar te maken zijn. Een stijging van van 10% van 1000 naar 1100 is dan in de figuur net zo groot als een stijging van 100 naar 110 of van 10 naar 11.

Heel Delfland en Waterweg-Noord

Delft

Den Haag

Pijnacker – Nootdorp

Rotterdam – Noord

Schiedam

Vlaardingen

Maassluis

Midden Delfland

Hoek van Holland

Westland