Biodiversiteit KiTu, KiBoe en WaSp

Biodiversiteit op de kinderboerderij, waterspeeltuin en Kindertuin de Boterbloem

Op 22 december zijn de eerste drie exemplaren aangeboden aan de besturen van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de Kindertuin de Boterbloem.

Het rapport is geschreven door Aukje Gjaltema, lid van Natuurlijk Delfland; diverse leden hebben natuurwaarnemingen op de terreinen gedaan.

Belangstellenden die het verslag willen ontvangen? Stuur een email aan natuurlijkdelfland@knnv.nl of download het via de link

Tijdens de bijeenkomst in het restaurant Farmhous werden de ervaringen en ideeën voor de komende tijd uitgewisseld. Marian Barendtszen zei “dat zijn inspirerende verhalen, ik ga er vaker heen naar deze groene parel in Tanthof”.

Eind 2019 is het onderzoek gestart naar de biodiversiteit op deze terreinen. Door de coronacrisis waren groepsactiviteiten helaas niet mogelijk. In alle stilte zijn door een aantal leden van Natuurlijk Delfland op individuele basis diverse soortgroepen geïnventariseerd. De aftrap was de Eindejaar-plantentelling op 29 december 2020 op Kindertuin de Boterbloem. Hier is ook geteld tijdens de Nationale Bijentelling op 17 april 2021. De overige bezoeken zijn verspreid over het jaar gedaan. De belangrijkste inventariseerders waren: Aukje Gjaltema (planten, korstmossen en meer), Geert van de Poelgeest (insecten en meer) en Marian Barendtszen (mossen en korstmossen e.a.). Vissen zijn geïnventariseerd door het Team Vissen en vleermuizen door het Team Zoogdieren van Natuurlijk Delfland. Geesje Veenbaas heeft op het terrein de broedvogels geïnventariseerd. De stand per 1 augustus 2023 is 541 soorten inclusief escapes