Acties & Rechtszaken

Natuurlijk Delfland komt op voor de  rechten van de natuur; als het moet zelfs letterlijk met een rechtszaak. We beginnen daar meestal mee in de hoop dat er toch een minnelijke schikking uit komt. Maar soms moet de strijd tot het bittere einde worden gevoerd.

Watergat

Het Watergat ligt tussen de Geesterwijk in Monster en de Slapersdijk naast een zwaar beschermd Natura 2000 gebied. Dat houdt in dat de stikstofproblematiek, zoals die in heel Nederland speelt, hier extra zwaar weegt. Dat brengt ons in conflict met de gemeente Westland die daar woningbouw wil plegen. We trekken op met bewoners in de omgeving en de Stichting Duinbehoud.

Ons bezwaar tegen de bouw van een woonwijk gaat met name over de stikstof uitstoot die daardoor in het Natura 2000 gebied groter wordt.

Pasgeld

Het gebied Pasgeld ligt tussen de Delfsche Vliet en het Wilhelminapark in Rijswijk. Het een van de laatste stukjes groen in Rijswijk waar men het oorspronkelijke landschap nog kan herkennen. Samen met bewoners proberen we zoveel mogelijk groen te behouden; ook voor de toekomstige bewoners in de buurt.

Er is bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de voorbelasting van de grond in Pasgeld West zonder dat daar de eigen procedure voor is gehanteerd.

Bovendien is men nog voor dat alle procedures zijn gelopen begonnen met de voorbelasting. Wij hebben daarom ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter om de werkzaamheden lopende het bezwaar te stoppen. Deze is toegewezen.

Om de grond bouwrijp te maken is het de bedoeling om sloten te dempen. De aangrenzende landen heten De Drassige Driehoek en de bewoners vrezen nog meer wateroverlast.

Woutersweg 18A

Natuurlijk Delfland heeft bezwaar aangetekend tegen de kap van bomen aan de Woutersweg 18A in ‘s-Gravenzande, omdat daar vleermuizen een nest hebben.

RK begraafplaats Dijkweg in Naaldwijk

De Rooms-katholieke begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk is niet meer in gebruik en de kerk wil van het onderhoud van het terrein af en het afstoten. De begraafplaats is een groene oase in het dorp en dit soort plekken moet je niet zonder slag of stoot opgeven.

De gemeente Westland vind ons niet belanghebbend in deze zaak en daar hebben wij beroep tegen aangetekend bij de Rechtbank Den Haag.

WarmtelinQ

Na negatieve ervaringen met het achteraf niet-nakomen van afspraken over groenblauwe compensatie of het beperken ervan tot het barre minimum willen we vooraf minimaal 1% van het bouwbudget vastleggen voor groenblauwe compensatie en in plaats van het alleen voldoen aan het herplanten van de gekapte volwassen bomen afspraken maken over versterking, herstel én compensatie van de beschadigde biodiversiteit. Voorbeeld: een volwassen boom van zeg 50 jaar kappen en vervangen door een boompje van 5 jaar geeft in de boekhouding een verlies van 45 jaar biodiversiteit aan CO2-opvang, biotoopverlies insecten, vogels, mossen/korstmossen etc. Die moet hersteld worden en het liefst zoals in Singapore 2x zo veel.