Natuurstudie

Kennis van de natuur vormt de basis voor onze natuureducatie en natuurbescherming. Alleen met een goede kennis van de natuur kun je die vooruit helpen. Het is belangrijk om de waarnemingen over te laten lopen in een beheeradvies. Om dat goed te laten landen in de beherende organisatie, doen we dat vaak in een project dat we samen met die partij opzetten.

Team planten

Dit is een groep mensen die in los verband inventarisaties doen voor de landelijke kennisbank Floron en voor (grote) terreinbeherende instanties. Voor die laatste worden bijna altijd ook beheeradviezen geschreven. Planten vormen de basis voor alle dierlijk leven en zijn daarom van levensbelang. Lees meer

Team vissen

Deze groep inventariseert vissen voor de landelijke kennisbank Ravon.

Tam mossen

Deze groep inventariseert mossen voor de landelijke kennisbank BLWG.

Team korstmossen

Deze groep inventariseert korstmossen voor de landelijke kennisbank BLWG.

Team zoogdieren

Deze groep inventariseert zoogdieren voor de landelijke kennisbank van de Zoogdiervereniging.

Team water

Deze groep inventariseert waterleven dat met het blote oog nog is te zien.

Team paddenstoelen

De studiegroep paddenstoelen inventariseert paddenstoelen en slijmzwammen in het werkgebied van Natuurlijk Delfland en in omliggende gebieden.

We gaan elke maand op excursie op wisselende dagen in de week. De exemplaren die niet in het veld op naam gebracht worden door leden thuis gedetermineerd. Om regelmatig mee te kunnen gaan op excursie moet je wel lid zijn van onze vereniging en van de studiegroep. Daarnaast organiseren wij paddenstoel-cursussen voor beginners.

De studiegroep bestaat pas sinds 2021 en telt momenteel een tiental leden.  De studiegroep is aangesloten bij de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV). Op verzoek van de NMV doen wij mee aan het meetnet voor de zeereep. We bekijken in dat kader regelmatig de paddenstoelen in het duingebied Solleveld bij Monster.

Wil je meedoen? Neem contact op. Zit jouw favoriete soortgroep er niet bij? Start zelf een studiegroep! Er zijn vast meer leden in geïnteresseerd.

Meld je natuurwaarnemingen

Natuurlijk Delfland roept een ieder op om natuurwaarnemingen te melden.

Hierdoor wordt:

– de eigen waarneming scherper, want de meldingen worden gecontroleerd

– met deze gegevens wordt duidelijk waar in Delfland de diverse soorten planten en dieren zich bevinden

– Natuurlijk Delfland kan deze waarnemingen gebruiken bij verdere activiteiten; denk aan excursies, adviezen en procedures rond bestemmings- en bouwplannen.

Ga naar http://knnvdelfland.waarneming.nl

En voer daar je waarnemingen in.