Natuurstudie

Kennis van de natuur vormt de basis voor onze natuureducatie en natuurbescherming. Alleen met een goede kennis van de natuur kun je die vooruit helpen. Het is belangrijk om de waarnemingen over te laten lopen in een beheeradvies. Om dat goed te laten landen in de beherende organisatie, doen we dat vaak in een project dat we samen met die partij opzetten.

Studiegroep planten

Dit is een groep mensen die in los verband inventarisaties doen voor de landelijke kennisbank Floron en voor (grote) terreinbeherende instanties. Voor die laatste worden bijna altijd ook beheeradviezen geschreven. Planten vormen de basis voor alle dierlijk leven en zijn daarom van levensbelang. Lees meer

Studiegroep vissen

Deze groep inventariseert vissen voor de landelijke kennisbank Ravon.

Studiegroep mossen

Deze groep inventariseert mossen voor de landelijke kennisbank BLWG.

Studiegroep korstmossen

Deze groep inventariseert korstmossen voor de landelijke kennisbank BLWG.

Studiegroep zoogdieren

Deze groep inventariseert zoogdieren voor de landelijke kennisbank van de Zoogdiervereniging.

Studiegroep water

Deze groep inventariseert waterleven dat met het blote oog nog is te zien.

Wil je meedoen? Neem contact op. Zit jouw favoriete soortgroep er niet bij? Start zelf een studiegroep! Er zijn vast meer leden in geïnteresseerd.